Hàng loạt đại học dạy trực tuyến sau Tết

Do dịch Covid-19, nhiều trường ĐH chuyển sang học trực tuyến sau Tết Nguyên đán.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho sinh viên nghỉ học tập trung đến cuối tháng 3.

Theo đó với lịch học lý thuyết, sinh viên không học tập trung tại giảng đường mà được gửi bài giảng số để tự học và được bổ sung học trực tuyến qua hệ thống MS-Teams trong thời gian này. Lịch học sẽ được điều chỉnh để kết thúc chương trình lý thuyết vào cuối tháng 3.

Đối với lịch học thực hành lâm sàng, thực tập cơ sở thì tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. Lịch thi cuối kỳ tại phòng thi máy tính cũng tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM kéo dài thời gian nghỉ học ở trường đến hết tháng 2. Các phòng, ban sẽ thông báo kế hoạch học tập trực tuyến đến người học kịp thời.

Trường ĐH Ngoại Thương chosinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II – TP.HCM và cơ sở Quảng Ninh học không tập trung từ ngày 22/2 (tức ngày 11 Tết âm lịch) đến hết ngày 7/3.

Ở trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh, tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 22/2 đến hết ngày 7/3 theo đúng thời khóa biểu đang triển khai từ đầu học kỳ.

Việc học giáo dục Quốc phòng – an ninh đợt 1 dành cho sinh viên khóa 58, 59 sẽ hoãn đến khi có thông báo mới. Các đợt 2, 3 ,4 thực hiện theo kế hoạch đã thông báo.

Đối với các loại hình/bậc đào tạo khác, kế hoạch học tập cụ thể được thực hiện theo thông báo của các đơn vị quản lý đào tạo.

Đối với sinh viên ĐH Ngoại thương cơ sở II ở TP.HCM, sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể.

Trường ĐH Nha Trang dạy trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Sinh viên sẽ học trực tuyến 2 tuần đầu tiên của học kỳ từ ngày 22/2 đến 6/3. Tất cả học phần theo thời khoa biểu đã công bố (trừ học phần thí nghiệm, thực hành, giáo dục thể chất và quốc phòng-an ninh).

Trong thời gian trên, trường yêu cầu sinh viên không tập trung về trường, hạn chế di chuyển và nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ học trực tuyến từ 22/2 đến hết ngày 7/3.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM dạy học trực tuyến từ 22/2 đến hết ngày 2/3.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM dạy trực tuyến từ ngày 22/2 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), sinh viên học trực tuyến trong 3 tuần đầu tiên của học kỳ II (kể từ 22/2 đến 13/3) cho đến khi có thông báo mới.

Tương tự, sinh viên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) học trực tuyến trên Microsoft Teams từ 22/2 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội cũng thông báo dạy trực tuyến đối với tất cả các lớp học phần lý thuyết, thảo luận, đồ án tốt nghiệp theo thời khóa biểu đã công bố. Việc áp dụng phương thức này sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Học viện Ngân hàng cũng cho sinh viện học trực tuyến sau Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới.

Lê Huyền