CEO Dương Tường Nhi: Tôi hoàn toàn tự do, hạnh phúc khi không còn là “nô lệ” cho cảm xúc, tư tưởng.

Ý tưởng thành lập Công ty Happy Lifestyle đến từ năm 2016 và công ty chính thức thành lập vào năm 2018. Một thời gian dài ấp ủ trước ngày thành lập công ty cũng là thời gian CEO Dương Tường Nhi có những chuyển hoá, thay đổi sâu sắc bên trong tâm thức.Sự thay … Đọc tiếp CEO Dương Tường Nhi: Tôi hoàn toàn tự do, hạnh phúc khi không còn là “nô lệ” cho cảm xúc, tư tưởng.