Hà Nội: Đền Sóc được công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt

0 230
Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc.
Đền Thượng trong khu di tích Ðền Sóc
Theo đó, UBND Thành phố công nhận điểm điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Trung tâm quản lý khu du lịch – di tích đền Sóc Sơn chịu trách nhiệm tổ chức quản lý điểm du lịch.
Trung tâm quản lý khu du lịch – di tích đền Sóc Sơn có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các Văn bản pháp luật liên quan.
Các Sở, ngành Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an Thành phố Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn, Giám đốc Trung tâm quản lý khu du lịch – di tích đền Sóc Sơn có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc theo đúng quy định pháp luật và Thành phố, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.
Khu di tích đền Sóc là nơi gắn với truyền thuyết anh hùng thánh Gióng bay về trời sau khi đánh thắng giặc Ân, có các công trình kiến trúc như đền Trình, đền Mẫu, chùa Non Nước, chùa Đại Bi, đền Thượng, hòn đá Chồng, tượng đài Thánh Gióng, các lăng bia đá ghi lại lịch sử và Lễ hội đền Sóc.
Khu di tích đền Sóc vẫn giữ được nhiều giá trị lịch sử văn hóa, là một điểm du lịch thu hút đông đảo khách đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử dân tộc Việt Nam.