Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021.Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 5 năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đồng thời nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy các giá trị nghệ thuật của loại hình hát Văn, hát Chầu Văn; tạo cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu với công chúng, du khách về Di sản văn hóa Phi vật thể của các địa phương trong toàn quốc.

Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 15 – 18/4/2021 tại Đền Chân Suối, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, với sự tham gia của các diễn viên, nghệ nhân, thanh đồng, đạo quan là hội viên Câu lạc bộ hoặc đang sinh hoạt tại hệ thống Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố có loại hình nghệ thuật hát Văn, hát Chầu Văn.

Những tiết mục được trình diễn tại Liên hoan sẽ có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi những nhân vật anh hùng trong lịch sử, tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, con người và truyền thống dựng xây đất nước; Ca ngợi những thành tựu đạt được trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; Diễn xướng 36 giá đồng trong nghi thức “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.

Các đơn vị tham gia dưới hình thức hát đơn, hát tập thể hoặc vừa đàn, vừa hát, có múa phụ họa (có thể đặt lời mới). Riêng Chầu Văn được trích trong các giá hầu, được thao tác theo trình tự nghi lễ trong giá đồng.

Thời lượng biểu diễn chương trình của một đơn vị không quá 30 phút; Thời gian biểu diễn của thanh đồng phụ thuộc vào giá hầu.

Đặc biệt lưu ý, trong quá trình biểu diễn, không được phán truyền hoặc thực hiện các hành vi phản cảm, mê tín, dị đoan, không sử dụng tiền để phát lộc cho khán giả.

Thanh Thủy