Đang xem các bài viết trong chuyên mục

Giáo dục

Cách xử lý cơn ăn vạ của trẻ

Bạn có thể quàng tay qua vai hoặc nắm tay để trẻ bình tĩnh hơn, sau đó giải thích vấn đề và yêu cầu trẻ sửa chữa…