Tổ chức trại sáng tác đề tài văn học thiếu nhi

0 69

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp mở trại sáng tác văn học năm 2021. Theo kế hoạch sẽ có 02 trại sáng tác (mỗi trại mở trong 15 ngày), tại Nhà sáng tác Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ và Nhà sáng tác Đà Nẵng, thành phố Đà Năng.

Ảnh minh họa

Theo đó, trại sáng tác thứ nhất được tổ chức vào trung tuần tháng 8 năm 2021 tại Nhà sáng tác Cần Thơ. Trại sáng tác thứ 2 được tổ chức vào trug tuần tháng 9 tại Nhà sáng tác Đà Nẵng. Dự kiến sẽ có tổng số 30 hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam tham gia các trại sáng tác năm nay. Trong đó, đối với trại sáng tác thứ 2 Hội Nhà văn Việt Nam ưu tiên những hội viên sáng tác đề tài văn học dành cho thiếu nhi. Người tham dự sẽ gửi đơn xin tham gia về địa chỉ Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Việc tổ chức trại sáng tác chủ đề văn học dành cho thiếu nhi nằm trong chuỗi các chương trình sẽ được tổ chức trong năm 2021 của Hội nhà văn Việt Nam. Ngoài tổ chức trại sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam còn dự kiến sẽ tổ chức các hội thảo về văn học thiếu nhi, thành lập Quỹ văn học thiếu nhi…  Đây là những hoạt động nhằm động viên, khuyến khích những nhà văn viết cho trẻ em và phổ biến rộng rãi những tác phẩm có chất lượng.

VM