Tổ chức triển lãm văn hoá các dân tộc Tây Nguyên

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định về việc tổ chức trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021.

Ngày hội do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) từ ngày 28 đến ngày 30/5.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước”, Ngày hội có sự tham gia của 7 tỉnh gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Quảng Nam, Bình Phước (mở rộng).

M. SƠN