Tổng kết dự án Không gian văn hóa và sáng tạo Việt Nam

0 234
Sau 3 năm thực hiện (2018-2021), dự án Không gian văn hóa và sáng tạo Việt Nam sẽ tổ chức lễ tổng kết trực tuyến vào ngày 24-6.

Không gian văn hóa và sáng tạo Việt Nam do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thực hiện, nhằm góp phần vào việc tạo dựng các không gian hoạt động bền vững trong việc khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo và đem lại cơ hội cho công chúng ở Việt Nam được tham gia vào các hoạt động này.

Dự án cũng nhằm thúc đẩy sức lan tỏa, tính năng động và tiềm năng của hệ sinh thái các không gian văn hóa sáng tạo tại Việt Nam.

Tại lễ tổng kết, ngoài việc nhìn lại hành trình 3 năm qua, chương trình là nơi các không gian văn hóa sáng tạo và những nghệ sĩ, người thực hành sáng tạo chia sẻ những gì thực sự là cần thiết để Việt Nam có được một đời sống nghệ thuật phong phú đa dạng, cũng như một nền công nghiệp văn hóa sáng tạo, phát triển toàn diện, bền vững.

VĂN TUẤN