Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 18 đến 23/11/2021

Theo thông tin từ Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra tại đây từ ngày 18 đến 23/11/2021.

Đồng bào dân tộc trình diễn dân vũ tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), đồng thời phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” còn góp phần tuyên truyền, giới thiệu về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ban Dân tộc và một số ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng một số đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 diễn ra từ 20 đến 22 giờ ngày 18/11/2021, tại Sân khấu Đại đoàn kết, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Chương trình được tổ chức linh hoạt tùy theo các cấp độ tình hình bệnh dịch, từ giảm 50% số lượng khách đến giảm 70% số lượng khách, tuân thủ quy định 5K cho đến dừng hoàn toàn các hoạt động.

Ngoài ra, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” còn có các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào các dân tộc, triển lãm quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” còn diễn ra một số hoạt động của đồng bào các dân tộc tại Làng, như tái hiện Lễ hội Xuân (Nò Pê Chầu) và biểu diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc H’Mông tỉnh Nghệ An, tái hiện một số lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc được huy động về tham dự sự kiện, tổ chức cho du khách và đại biểu tham gia một số hoạt động trải nghiệm (thử mặc trang phục dân tộc, tham gia làm các món ăn dân tộc, các nghề thủ công truyền thống…), các hoạt động dân ca dân vũ theo vùng miền, dân tộc…

Thanh Hà/TH