Chợ tình Khâu Vai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

0 205
Tập quán xã hội và tín ngưỡng chợ Phong Lưu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Sự kiện này được nêu rõ trong Quyết định số 1952/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chợ tình Khâu Vai từ khi hình thành đến nay đã hơn 100 năm. Đây là chợ phiên đặc sắc nhất ở Hà Giang. Chợ không phải là nơi giao thương, buôn bán các mặt hàng nông sản hay nhu yếu phẩm. Chợ là nơi tâm tình, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian, mỗi năm chỉ họp duy nhất một ngày, là phiên chợ chủ yếu dành cho những đôi trai gái yêu nhưng không lấy được nhau…

Hàng năm, cứ đến ngày 27-3 âm lịch, họ lại vượt núi, băng rừng về hò hẹn, gặp lại người yêu cũ, cùng nhau uống rượu và tâm sự, ôn lại chuyện tình xưa.

Hiện nay, do kết hợp cùng các hoạt động văn nghệ, quảng bá văn hóa địa phương nên chợ thường kéo dài khoảng 3 ngày, phiên chợ chính vẫn diễn ra vào ngày 27/3 và hoạt động đảm bảo tôn trọng các giá trị truyền thống.

Theo Quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Thanh Xuân