“Tử tế đáng giá bao nhiêu?”

Có rất nhiều người viết về sự tử tế nhưng hiếm có người nào viết về sự tử tế từ chính trải nghiệm “366 ngày tử tế” độc đáo và thú vị như tác giả Bernadette Russell trong “Tử tế đáng giá bao nhiêu?”.

Bìa cuốn sách “Tử tế đáng giá bao nhiêu?”

 Bìa cuốn sách “Tử tế đáng giá bao nhiêu?”

Khác với các cuốn sách khác viết về đề tài này, ở đây tác giả không cố gắng thuyết phục ai đó trở thành người tử tế, thay vào đó, thông điệp của cuốn sách là: “Những hành động nhỏ diễn ra mỗi ngày có thể thay đổi cuộc sống của bạn và cuộc sống của người khác”. Phạm vi của sự tử tế đối với tác giả Bernadette Russell được chia ra rất cụ thể: Tử tế với bản thân; Tử tế với những người bạn yêu thương; Tử tế với người lạ; Tử tế với môi trường; Mạng xã hội; Những người bất đồng ý kiến; Đồng nghiệp; Cộng đồng hay những người lớn tuổi ở nơi bạn đang sống… Vì sao sự tử tế có thể thay đổi cuộc sống của bạn và cuộc sống của người khác?

Bernadette Russell diễn giải: “Nếu bạn sống tử tế mỗi ngày, việc tử tế sẽ trở thành một hành vi tự động như hít thở vậy. Từ đó, cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi và bạn sẽ kết nối mọi thứ ở mức độ sâu sắc hơn. Sống tử tế là một cuộc cách mạng thầm lặng thay đổi cuộc sống của mỗi người và âm thầm làm cho thế giới thay đổi”.

MẠNH TRUNG