Các món ăn Nhật Bản trông lúc nào cũng “nghệ” là nhờ làm theo nguyên tắc này

0 335
Theo nguyên tắc Moritsuke, mỗi chiếc đĩa được chọn, mỗi phân lượng món ăn trong bát đều được sắp xếp có mục đích.