Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021

Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019.
Liên hoan do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” từ ngày 16-8 đến ngày 16-10-2021 trên phạm vi toàn quốc. Liên hoan được tổ chức nhằm tạo sự quan tâm của cộng đồng xã hội, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông của nhân dân nói chung và đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên nói riêng. Liên hoan chỉ được tổ chức khi tình hình dịch COVID- 19 tại các địa phương đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.
V.H