Nguồn gốc ngày Quốc tế Trẻ em gái

0 37
Ngày Quốc tế Trẻ em gái (International Day of the Girl) được vận động tổ chức lần đầu tiên từ năm 2012 bởi Tổ chức phi chính phủ Plan Canada, Chính phủ Canada, EU và các tổ chức khác.
Vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, đây sẽ là dịp cả thế giới hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái – tập trung chủ yếu vào các bé gái dưới độ tuổi vị thành niên.
Ý nghĩa ngày Quốc tế trẻ em gái
Ngày Quốc tế Trẻ em gái được tổ chức mỗi năm nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Đồng thời, đây là lúc để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
Các trẻ em gái xứng đáng có quyền được hưởng những điều tốt đẹp về sức khỏe, giáo dục, an ninh. Hằng năm, Liên Hợp Quốc đều xây dựng những chủ đề riêng dành cho ngày Quốc tế Trẻ em gái, khuyến khích và bảo vệ nhân quyền cũng như các yếu tố về giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn.
Với ý nghĩa ngày 11/10 hằng năm dành cho các trẻ em gái, nhân loại và thế giới đang chứng minh tầm quan trọng của thế hệ này. Khi được quan tâm và bảo vệ đúng cách, những trẻ em gái có nhiều tiềm năng thay đổi và phát triển thế giới khi lớn lên.
Chủ đề ngày Quốc tế Trẻ em gái năm 2022
Năm 2022, ngày Quốc tế Trẻ em gái năm 2022 “Our time is now—our rights, our future” nghĩa là “Thời đại của chúng ta là bây giờ – quyền của chúng ta, tương lai của chúng ta” nhằm thay đổi nhận thức và thúc đẩy sự quan tâm với trẻ em gái trong cộng đồng. Đã đến lúc chúng ta phải có trách nhiệm và quan tâm hơn đến tương lai của những trẻ em gái.
Ngày Quốc tế trẻ em gái năm nay 2022 với chủ đề: “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái. Đồng thời kêu gọi sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, các ngành trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, từ đó từng bước góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Trước đó, chủ đề ngày Quốc tế Trẻ em năm 2021 là “Thế hệ kỹ thuật số. Thế hệ của chúng ta” với ảnh hưởng của của công nghệ kỹ thuật số đến khoảng cách giữa các giới. Với mong muốn thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, Liên Hợp Quốc mong muốn sẽ có những biện pháp bảo vệ chống lại bạo lực và phân biệt đối xử.
Chủ đề ngày Quốc tế Trẻ em năm 2020 là “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm nâng cao nhận thức của nhân loại về các công tác việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái.
Chủ đề ngày Quốc tế Trẻ em năm 2019 là “Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi” với mục tiêu nâng cao nhận thức và loại bỏ tình trạng phân biệt nam – nữ trên toàn thế giới.
Thu Hoài/TH