Đang xem các bài viết theo từ khóa

thưởng trà sen

Về xứ Huế thưởng trà sen

Người ta nói, ở xứ Huế cố đô, bất cứ thứ gì cũng được nâng lên thành nghệ thuật. Trà do đó không phải là một ngoại lệ. Người Huế không uống trà, họ thưởng trà. Trà đạo của người Huế thanh tao nhưng cầu kỳ, bình dị nhưng lại rất đỗi cao…