Hà Nội công bố Lịch sử là môn thi cuối cùng vào lớp 10

Trước đó, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở đã trình phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 với 4 môn lên UBND TP.Hà Nội.
Quan điểm của Sở GD&ĐT Hà Nội là thi 4 môn, trong đó 1 môn tự chọn công bố vào cuối tháng 3/2021, để học sinh học đều tất cả các môn.
Tuy nhiên, trong trường hợp tình hình dịch phức tạp, Sở có thể xem xét trình UBND TP giảm bớt số môn. Dù là phương án nào, Sở GDĐT và UBND TP.Hà Nội đều sẽ đảm bảo tính toán để có lợi nhất cho học sinh.
Theo Quyết định 839/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022, dự kiến toàn TP.Hà Nội có khoảng 110.759 học sinh dự xét tốt nghiệp THCS (tăng khoảng 6.220 học sinh so với năm học 2019 – 2020).
Theo kế hoạch, dự kiến 62% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 22% số học sinh tuyển vào trường THPT ngoài công lập và trường THPT công lập tự chủ tài chính, 8% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và khoảng 8% số học sinh tham gia học nghề.
Phương thức tuyển sinh theo hình thức thi tuyển. Sở GDĐT Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.
Ngoài 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, môn thi thứ 4 sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số 6 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.
Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).
Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn thứ tư thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.