Dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Đắk Lắk và Đắk Nông về việc dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La năm 2021.

Tiết mục then “mời trầu, cau thổ công” do các nghệ nhân hát then, đàn tính Hà Giang biểu diễn tại Liên hoan năm 2018. 

Công văn nêu rõ, ngày 4/3/2021, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 803/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La, năm 2021. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Liên hoan. 

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Công văn số 2314/UBND-KGVX ngày 30/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La, năm 2021 (thời gian dự kiến quý IV, năm 2021).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Liên hoan vào thời điểm thích hợp.

Đỗ Quyên/TH