Ông Đinh Thái Quang được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam

Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam, có trụ sở chính đóng tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, mỹ thuật ứng dụng và tổ chức sự kiện. Hiệp hội hiện có hơn 30 đơn vị thành viên, hoạt động trên cả nước, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 06 đơn vị.

Ngày 15/12/2023 tại Hà Nội, Hiệp hội đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ (2023 – 2028), đã thành công rất tốt đẹp. Tại Đại hội, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú, Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Lê Huyên đã báo cáo toàn bộ hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua. Hiệp hội và các đơn vị thành viên của Hiệp hội đã hoạt động rất mạnh mẽ và đã mang lại nhiều hiệu quả cho xã hội.

Ông Đinh Thái Quang được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam

Đại hội lần này của Hiệp hội đã bầu ra 25 Ủy viên Ban Chấp hành, 15 Ủy viên Thường vụ và 09 lãnh đạo, gồm Chủ tịch và 08 Phó Chủ tịch, mỗi Phó Chủ tịch phụ trách một mảng trong hoạt động của Hiệp hội, riêng ông Đinh Thái Quang được bầu làm Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký và Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội.

Ông Đinh Thái Quang được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam
Ông Đinh Thái Quang được bầu làm Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký và Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội.

Ông Đinh Thái Quang đã nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và pháp lý. Do có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động và đa dạng về chuyên môn, năm 2023 ông Đinh Thái Quang được Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm làm Trợ lý Chủ Tịch. Sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội nhiệm kỳ mới. Tại phiên họp lần thứ nhất của BCH, Chủ tịch Hiệp Hội đã phân công ông Đinh Thái Quang phụ trách công tác nội chính, hành chính và truyền thông của Hiệp Hội. Phát biểu tại phiên họp, ông Đinh Thái Quang cảm ơn sự tin tưởng của Chủ tịch  Hiệp hội, sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hiệp hội giao cho.

Đoàn Đức