Sinh con sau bao lâu thì được nhận tiền thai sản?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bà Lường Thị Ngân (Hoà Bình) là công chức cấp xã. Ngày 1/7/2020, bà nghỉ chế độ thai sản. Bà Ngân hỏi, ngoài lương cơ sở chuyển sang bảo hiểm thì các loại trợ cấp khu vực, thâm niên, công vụ… bà có còn được hưởng không? Sinh con bao lâu thì người lao động được nhận chế độ thai sản?
Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:
Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
Tại Điều 89 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Như vậy, tiền lương tháng đóng BHXH không bao gồm phụ cấp khu vực.
Về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con, bà được hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc và trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng bà sinh con.
Về thời hạn giải quyết, tại Điều 102 Luật BHXH, Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về thời hạn giải quyết chế độ ốm đau, thai sản như sau:
– Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc;
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định nộp cho cơ quan BHXH;
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Do bà không nêu cụ thể thời gian bà tham gia BHXH cho đến thời điểm bà sinh con, nên BHXH Việt Nam không có căn cứ để trả lời cụ thể đối với bà.
Trường hợp bà đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên và đã nộp hồ sơ cho đơn vị nhưng chưa được nhận tiền trợ cấp thai sản, bà đối chiếu với quy định nêu trên để liên hệ với đơn vị để được biết tình trạng giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với bà.
Chinhphu.vn