”Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” năm 2021 diễn ra tại Ninh Bình