Người Hà Nội chuộng chơi hoa lê sau Tết

Sau Tết, khi hoa đào vừa chớm phai sắc thắm, nhiều gia đình Hà Nội đã hình thành thú vui níu giữ hương sắc ngày xuân bằng sắc trắng tinh khôi của hoa lê.