Tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong gia đình

Bộ VH-TTDL vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2021.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: xây dựng phim phóng sự trên kênh truyền hình (giới thiệu những mô hình gia đình, dòng họ, thôn bản tiêu biểu tại một số địa phương; giới thiệu những nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt đời sống gia đình). Các phim phóng sự do Trung tâm Điện ảnh – thể thao và du lịch Việt Nam thực hiện, phát sóng trên kênh Truyền hình Nhân dân.

Đối với tuyên truyền trên báo in, báo điện tử sẽ thực hiện các chuyên đề với nội dung: thực trạng, giữ gìn truyền thống, phê phán những hành vi phản cảm trong văn hóa ứng xử gia đình; lan tỏa những hành động tử tế; ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học… Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội (đẩy lùi biến tướng lễ hội, nhân rộng các mô hình điểm, mô hình tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh…).

Quang Nhật