BÁO CHÍ VĨNH LONG TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực nông thôn phát triển toàn diện. Để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, tự nguyện, tự giác và phát huy vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Để tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, báo Vĩnh Long đã xây dựng chuyên trang trên số báo phát hành vào thứ 4 hàng tuần. Riêng Đài PTTH Vĩnh Long cũng có nhiều tin, phóng sự, chuyên đề tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
Ông Lê Hoàng An, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình
“Cơ quan báo chí đóng vai trò rất quan trọng cụ thể là tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân là chủ thể là đối tượng hưởng thụ nhà nước đóng vai trò hỗ trợ. Thứ 2 thông qua những tấm gương người tốt việc tốt trong nông thôn mới để nhân rộng điển hình. Thứ 3 là những mô hình hay về nông thôn mới để các địa phương tiếp thu, chọn lọc áp dụng ở địa phương mình”
  Để góp phần huyện Bình Tân thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tăng cường thông tin tuyên truyền 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí khó cần sự chung sức đồng lòng của người dân như tiêu chí giao thông, môi trường và thu nhập… Nhờ thông tin thường xuyên, liên tục, đã góp phần đưa huyện Bình Tân đến nay có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện đã được công nhận huyện nông thôn mới.  
Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Tân
 “Nhờ công tác tuyên truyền của báo chí trong và ngoài huyện đối với nhân dân cùng địa phương thực hiện tốt 1 số việc như hiến đất xây dựng các tuyến đường giao tông, cảnh quan môi trường cũng như các tuyến đường xanh sạch đẹp, mong muốn rằng trong thời gian tới báo chí trong và ngoài huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ địa phương làm sao giữ vững tiêu chí nông thôn mới của huyện theo nghị quyết tỉnh ủy cũng như kế hoạch của BCĐ huyện.”
  Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có 66/89 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 đơn vị cấp huyện là thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được kết quả này, trong đó có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
Các cơ quan báo chí có vai trò rất lớn tạo sức kết nối gắn bó trong việc tuyên truyền vđ người dân cũng như tất cả trong cộng đồng dân cư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới mà các tiêu chí này cần sự đồng lòng thống nhất của tất cả người dân và hiểu biết trong công tác vận động tuyên truyền của các cấp cq thông qua các cq báo chí phản ảnh để chúng ta thực hiện hq cho đến nay các xã nông thôn mới ở tỉnh Vĩnh Long đều phát huy hiệu quả, hướng tới tôi cũng mong rằng các cơ quan báo chí các phóng viên, biên tập viên phản ảnh kịp thời có những thông tin phản ảnh vừa tích cực vừa mặt hạn chế để làm sao cấp ủy, cơ quan địa phương sớm chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới hiểu quả hơn.”
Xây dựng nông thôn mới được xác định có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Chính vì vậy, để góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cơ quan báo chí trong tỉnh Vĩnh Long đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn./.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1 không chỉ thường xuyên cập nhật những thông tin hữu ích về tình hình chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.
Phạm Tuấn